perjantai 5. joulukuuta 2008

Moraalinen tieto

Jotta moraaliagentti voi toimia, hänellä pitää olla tietoa valintojen tekemisen perusteeksi. Mistä sitä tietoa saa?

tiistai 2. joulukuuta 2008

Ohje blogityöskentelyyn

 1. Google-käyttäjätunnus, yksi perustaa blogin http://www.blogger.com, käyttäjänimi jokin lempinimi (displayname)
 2. Blogille nimi, joka jotenkin liittyy valittuun teemaan
 3. Blogin perustaja kutsuu opettajan (gmail: rongas.anne) ja mahdollisen ryhmän muut jäsenet blogiin, blogin asetusten (opettaja opastaa)
 4. Opettajalle ylläpitäjäoikeudet (opettaja lisää kurssikalenterin ja muiden blogien syötteet teemablogeihin)
 5. Opettaja antaa herätteitä blogiteksteihin, seuratkaa media, etsikää aiheeseen liittyviä juttuja, referoikaa niitä
 6. Tavoitteena kurssin lopussa tuottaa pieni blogiartikkeli, joka arvioidaan ja korvaa puolet kurssikokeesta
 7. Muiden blogeja kannattaa seurata, kommentointi suotavaa
 8. Jos siltä tuntuu, blogin saa sulkea vain kutsuvieraille

Teemat

Jokainen osallistuu yksin tai pienryhmässä jonkin teeman kautta kurssin sisältöjen tutkimiseen ja soveltamiseen. Teemaryhmät ovat:

 1. Ympäristö,m luonto, ilmastonmuutos, eettinen kuluttaminen yms.
 2. Lääketiede, biotieteet, geenimuuntelu, kloonaus, kauneuskirurgia yms.
 3. Kasvatus, lasten ja aikuisten suhde, palsen asema, lapsityövoima, lasten hyväksikäyttö yms.
 4. Media, median moraali, median välittämät moraalimallit
 5. Elämän ja kuoleman etiikka, abortti, eutanasia, kuolemantuomio, sotiminen, murhaaminen
 6. Eläinten oikeudet, eläinkokeet, karjan kasvatus, lemmikkieläimet, työeläimet, eläintuotteet, sirkuseläimet, eläintarhat, sukupuuttoon kuoleminen yms.
 7. Väkivalta, oman käden oikeus (kunniamurhat, mafia, koditurvajoukot, terrorismi), väkivaltaviihde, kuten elokuvat, pelit, väkivaltaiset urheilulajit, härkätaistelut, kukkotappelut yms.
 8. Seksuaalisuus, sukupuolisuus, seksuaaliset poikkeavuudet, järjestetyt avioliitot, prostituutio, samaa sukupuolta olevien parisuhteet, sukupuolenvaihdosleikkaukset yms.
 9. Elokuvat ja sarjaohjelmat, joissa eettistä sisältöä
 10. Kirjallisuus, jossa eettistä sisältöä (vapaa)
 11. Urheilun etiikka (vapaa)

Ihmettelykysymykset – kurssilaiset esittivät ensimmäisellä tunnilla

Mitkä asiat tekevät ihmisen hyväksi?
Mitä moraaliagentilta vaaditaan?
Millaisia moraalisia ratkaisuja ihmiset tekevät joka päivä?
Mistä tietää, onko jokin moraalisesti oikein?
Miten pahuuden voi tunnistaa?
Onko hyvää ilman pahaa?
Minkälainen on hyvä, minkälainen paha ihminen?
Voiko hyvästä tulla paha ja pahasta hyvä?
Onko paha aina väärää?
Mitä on epämoraalisuus?
Mikä on moraalitonta?
Onko eutanasia oikein vai väärin?
Mikä on oikeaa ja väärää?
Onko väärä pahaa ja oikea hyvää?
Mikä on hyvän ja pahan välissä?
Mikä oiken ja väärän välissä?
Missä kulkee oikean ja väärän raja?
Tarvitaanko väärää ja pahaa tasapainottamaan oikeaa ja hyvää?
Miten etiikka määritellään?
Miten asioita voi luokitella, jos on eri mielipiteitä?
Miten oikea ja väärä voidaan erottaa toisistaan, jos niistä on eri käsityksiä?
Kumpi tuli ensin, muna vai kana?
Vivatko mitkään teot olla täysin moraalisesti oikein?
Mitä on herramoraali?
Onko kuolemantuomio oikein vai väärin?
Tuleeko jonkun dogmin määrätä moraaliamme?
Onko moraalitodellisuutta olemassa?
Mitä on heteronominen etiikka?
Onko videopeleistä saatava nautinto oikeaa nautintoa?
Onko Kohlbergin luoma moraalin kehitysteoria oikeasti olemassa?
Miksi olla moraalinen?
Onko moraalia?
Onko yhteistä moraalia olemassa?
Mitä tarkoittaa Niezschen teoria: "Jumala on kuollut. Me olemme hänet tappaneet."
Onko tappaminen aina moraalisesti väärin?
Onko väärin varastaa lääkkeitä, jos ne pelastavat kyseisen ihmisen hengen?
Ovatko teurastajat murhaajia?
Onko oikein tehdä pahaa, jos tarkoittaa hyvää?
Miksi hyväksi tarkoitetut teot johtavat joskus pahaan?
Voiko oikea ratkaisu olla paha?
Onko lääkärin moraalisesti oikein tehdä abortti?
Onko abortti murha ja väärä ratkaisu?
Onko yhteiskuntamoraali oikein?
Millaista on oikea hyvyys? Entä aito pahuus?
Miten hyvää toteutetaan?
Ovatko hyvyys ja pahuus ihmiselle ominaisia piirteitä, vai voiko niihin vaikuttaa?
Voiko ihminen koskaan toimia oikein kaikkia ihmisiä kohtaan?
Kumpi on tärkeämpää, oma vai toisten etu?
Kuinka radikaalit moraalierot voidaan sallia kulttuurin vuoksi (esim. kunniamurha)?
Mikä on eettisesti ongelmallisin urheilulaji seuraavista: suunnistus, nyrkkeily, moottoriurheilu, tennis, uinti, jalkapallo? Miksi? Mikä on eettisesti vähiten ongelmallisin? Miksi?
Mikä on anarkismin perusajatus?
Ovatko käsitykset hyvästä ja pahasta tai oikeasta ja väärästä ihmisen luonnossa, vai tulevatko ne ympäristöstä?
Luoko kieli moraalin? Olisiko hyvää, pahaa, oikeaa tai väärää olemassa, jos kukaan ei ymmärtäisi niiden kielipeliä?
"Ihminen on kaikessa epäitsekkyydessään itsekäs." Onko totta?

F12 filosofisen etiikan ohjausblogi

Kurssin opetussuunnitelma:

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin
• osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan käsittein
• kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein
• oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan.

KESKEISET SISÄLLÖT
• moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka
• moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa
• moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta
• klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet
• filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä