tiistai 2. joulukuuta 2008

Ihmettelykysymykset – kurssilaiset esittivät ensimmäisellä tunnilla

Mitkä asiat tekevät ihmisen hyväksi?
Mitä moraaliagentilta vaaditaan?
Millaisia moraalisia ratkaisuja ihmiset tekevät joka päivä?
Mistä tietää, onko jokin moraalisesti oikein?
Miten pahuuden voi tunnistaa?
Onko hyvää ilman pahaa?
Minkälainen on hyvä, minkälainen paha ihminen?
Voiko hyvästä tulla paha ja pahasta hyvä?
Onko paha aina väärää?
Mitä on epämoraalisuus?
Mikä on moraalitonta?
Onko eutanasia oikein vai väärin?
Mikä on oikeaa ja väärää?
Onko väärä pahaa ja oikea hyvää?
Mikä on hyvän ja pahan välissä?
Mikä oiken ja väärän välissä?
Missä kulkee oikean ja väärän raja?
Tarvitaanko väärää ja pahaa tasapainottamaan oikeaa ja hyvää?
Miten etiikka määritellään?
Miten asioita voi luokitella, jos on eri mielipiteitä?
Miten oikea ja väärä voidaan erottaa toisistaan, jos niistä on eri käsityksiä?
Kumpi tuli ensin, muna vai kana?
Vivatko mitkään teot olla täysin moraalisesti oikein?
Mitä on herramoraali?
Onko kuolemantuomio oikein vai väärin?
Tuleeko jonkun dogmin määrätä moraaliamme?
Onko moraalitodellisuutta olemassa?
Mitä on heteronominen etiikka?
Onko videopeleistä saatava nautinto oikeaa nautintoa?
Onko Kohlbergin luoma moraalin kehitysteoria oikeasti olemassa?
Miksi olla moraalinen?
Onko moraalia?
Onko yhteistä moraalia olemassa?
Mitä tarkoittaa Niezschen teoria: "Jumala on kuollut. Me olemme hänet tappaneet."
Onko tappaminen aina moraalisesti väärin?
Onko väärin varastaa lääkkeitä, jos ne pelastavat kyseisen ihmisen hengen?
Ovatko teurastajat murhaajia?
Onko oikein tehdä pahaa, jos tarkoittaa hyvää?
Miksi hyväksi tarkoitetut teot johtavat joskus pahaan?
Voiko oikea ratkaisu olla paha?
Onko lääkärin moraalisesti oikein tehdä abortti?
Onko abortti murha ja väärä ratkaisu?
Onko yhteiskuntamoraali oikein?
Millaista on oikea hyvyys? Entä aito pahuus?
Miten hyvää toteutetaan?
Ovatko hyvyys ja pahuus ihmiselle ominaisia piirteitä, vai voiko niihin vaikuttaa?
Voiko ihminen koskaan toimia oikein kaikkia ihmisiä kohtaan?
Kumpi on tärkeämpää, oma vai toisten etu?
Kuinka radikaalit moraalierot voidaan sallia kulttuurin vuoksi (esim. kunniamurha)?
Mikä on eettisesti ongelmallisin urheilulaji seuraavista: suunnistus, nyrkkeily, moottoriurheilu, tennis, uinti, jalkapallo? Miksi? Mikä on eettisesti vähiten ongelmallisin? Miksi?
Mikä on anarkismin perusajatus?
Ovatko käsitykset hyvästä ja pahasta tai oikeasta ja väärästä ihmisen luonnossa, vai tulevatko ne ympäristöstä?
Luoko kieli moraalin? Olisiko hyvää, pahaa, oikeaa tai väärää olemassa, jos kukaan ei ymmärtäisi niiden kielipeliä?
"Ihminen on kaikessa epäitsekkyydessään itsekäs." Onko totta?

Ei kommentteja: